เรารัก❤ คลองกระแชง

ตำบล คลองกระแซง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์

"ชุมชนคลองกระแชง"
ริมแม่น้ำเพชรบุรี

คลองกระแชงคือชื่อของถนนสายหนึ่งในอำเภอเมืองเพชรบุรีที่ขนานไปกับแม่น้ำเพชรบุรี เริ่มต้นที่บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีไปจนถึงสะพานใหญ่หน้าวัดมหาธาตุ ชื่อ “คลองกระแชง” นั้นคาดว่ามาจากเรือกระแชงที่เป็นเรือสินค้าเข้ามาสัญจรและจอดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี เรียกได้ว่าในอดีตบริเวณนี้คงจะเป็นย่านการค้าที่คึกคักไม่น้อย ปัจจุบันเมือการสัญจรทางน้ำไม่ใช่เส้นทางสายหลักเหมือนเมื่อก่อน ถนนคลองกระแชงจึงเป็นถนนเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่หลังวัดพลับพลาชัยและบ้านเรือนของชาวบ้านในละแวกนั้น แต่แม้จะเป็นถนนสั้นๆ เพียงไม่ถึง 1 กิโลเมตร ชุมชนคลองกระแชงก็ยังนับว่าเป็นย่านเก่าที่เปี่ยมไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเหมาะแก่การมาเดินเที่ยวชมและซึมซับเรื่องราวเล่าขานจากอดีตสู่ปัจจุบัน

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ชุมชนคลองกระแชง

ทีมคลองกระแชง ดันขั้นตอนสุดท้าย จัดเวอร์คช็อป ร่วมกับชุมชน และสำรวจยืนยันเส้นทางท่องเที่ยว

ทีมคลองกระแชง ดันขั้นตอนสุดท้าย จัดเวอร์คช็อปร่วมกับชุมชน และสำรวจยืนยันเส้นทางท่องเที่ยว ก่อนโชว์ศักยภาพ "แอพลิเคชั่น : เส้นทางท่องเที่ยวคลองกระแชง" เพื่อเตรียม ปิดจ๊อบ โครงการ ๑… Read more >>
วุ้น

ศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ปั้นหม้อตาลโตนด เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ “วุ้นสวนดอกไม้คลองกระแชง” พร้อมต่อยอด”ปั้นดินให้ดัง : ลงเส้นเล่นสี สร้างมูลค่าเพิ่มให้นกหวีด-เต่าหวีด”

เมื่อวันที่ 21-24 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะหัวหน้าโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย… Read more >>
คลองกระแชง

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ต.คลองกระแชง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ … บูรณาการศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น เชิดชูอัตลักษณ์พื้นที่สร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยกระดับสินค้าชุมชนสู่ตลาดโลก ผลักดันตามนโยบาย เพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์ UNESCO … ภายใต้แนวคิด “6 ช. ชุมชนเพื่อชุมชน ชิม ชม ช้อป แชะ แชท”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธภูมิ สุวรรณเวช รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการ ลงพื้นที่ปฏิบัติการที่รับผิดชอบ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( 1 ตำบล… Read more >>

ศึกษาเส้นทางและรายละเอียดการ
ท่องเที่ยว
"ชุมชนคลองกระแชง"

ท่องเที่ยว "ชุมชนคลองกระแชง"

โปรแกรมเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนคลองกระแชง

แนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวผ่าน เว็บแอปพลิเคชัน