ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร